Add เลย กิจกรรมสนุกๆ
พร้อมรางวัลมากมาย FREE!
กรุณากรอกข้อมูล

สร้างลูก…สมองไว ใน 1000-days-text

second-365-days

มหัศจรรย์ 365 วันแรก ขวบปีแรก นมแม่ดีที่สุด

วันที่ 545 - 635 ส่งเสริมพัฒนาการของลูกอย่างต่อเนื่อง
DAY 545 - 635 Enhance your baby’s skills
mom-545-635-01 กระตุ้นพัฒนาการ
รอบด้านของลูกน้อยวัย 10-12 เดือน
พัฒนาการเกี่ยวกับการกิน กินนมแม่ และเสริมอาหารแทนนมแม่ 3มื้อ ช่วงนี้ลูกมีฟันขึ้นหลายซี่แล้ว ทำให้บดเคี้ยวได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงควรให้อาหารแบบอ่อนนุ่ม หรือบดหยาบๆ ที่มีรสชาติอาหารใกล้เคียงกับอาหารของผู้ใหญ่ และควรเริ่มให้ลูกกำช้อนป้อนเพื่อตัวเองบ้าง
mom-545-635-02
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกหยิบสิ่งของเล็กๆ โดยใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ อาจเป็นของที่กินได้ เช่น ขนมปัง ผลไม้ที่ นิ่ม และหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เพราะลูกวัยนี้มักชอบหยิบของเข้าปาก จากนั้นให้ลองทำท่าขอของจากลูก เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกรู้จักปล่อยของจากมือด้วย พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ฝึกลูกให้ตั้งไข่ เริ่มต้นจากการฝึกลูกให้เกาะยืน โดยจับให้เขานั่งในท่ายองๆ ใกล้กับเก้าอี้ แล้วกระตุ้นให้ลูกยืนด้วยของเล่น คุณแม่ควรคอยช่วยจับ จนแน่ใจว่าลูกสามารถจับเก้าอี้ยืนเองได้ เมื่อลูกทำได้คล่องแล้ว ลองพยุงให้ลูกยืนโดยไม่เกาะ และเมื่อเห็นว่าลูกสามารถทรงตัวได้เอง จึงค่อยๆ ปล่อยมือ
mom-545-635-03 พัฒนาการทางสังคม เลียนแบบท่าทาง ลองกระตุ้นให้ลูกทำท่าทางต่างๆ ตามสถานการณ์ เช่น โบกมือ พยักหน้า ส่ายหน้า รับโทรศัพท์ โดยคุณแม่เป็นคนแสดงให้ดู และพูดคำที่เข้ากับท่าทางนั้นๆ จะทำให้ลูกเรียนรู้ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ พัฒนาการทางภาษา หัดพูดคำสองพยางค์ คุณแม่ควรเริ่มพูดคำที่มีเสียง 2 พยางค์ โดยเป็นคำที่มีเสียงซ้ำๆ เพื่อให้ลูกเลียนเสียงได้ง่าย เช่น หม่ำหม่ำ จ้าจ๊ะ มามา ปาปา คุณแม่อาจหาเพลงหรือหนังสือภาพที่มีคำซ้ำๆ เยอะๆ มาเปิดหรืออ่านให้ลูกฟัง เพื่อกระตุ้นให้ลูกรู้สึกสนุกและอยากเลียนเสียงมากขึ้น