Add เลย กิจกรรมสนุกๆ
พร้อมรางวัลมากมาย FREE!
กรุณากรอกข้อมูล

สร้างลูก…สมองไว ใน 1000-days-text

final-365-days

มหัศจรรย์ 365 วัน ขวบปีที่สอง ช่วงเวลาแห่งพัฒนาการของลูกรัก

วันที่ 879 - 1,000 ถ่ายทอดความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่
DAY 879 - 1,000 Always show Your Love
mom-879-1000-01 หมั่นแสดงความรัก ด้วยการกอด หอมแก้ม และบอกคำว่า “รัก” กับลูกเสมอ เพื่อเสริมสร้างระบบประสาท ความจำ และยังทำให้ลูกรู้สึกปลอดภัย มีความมั่นใจในตัวเองส่งผลให้ลูกเป็นเด็กอารมณ์ดี
mom-879-1000-02
หมั่นชมเชย การชม หรือให้กำลังใจเมื่อลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้เป็นเหมือนเครื่องมือในการสร้างตัวตนของลูก คำชมเหล่านั้นจะทำให้ลูกรู้สึกภูมิใจในตัวเอง มีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น และเมื่อต้องพบเจอกับปัญหา ก็จะทำให้ลูกสามารถข้ามผ่านอุปสรรคไปได้