Add เลย กิจกรรมสนุกๆ
พร้อมรางวัลมากมาย FREE!
กรุณากรอกข้อมูล

สร้างลูก…สมองไว ใน 1000-days-text

final-365-days

มหัศจรรย์ 365 วัน ขวบปีที่สอง ช่วงเวลาแห่งพัฒนาการของลูกรัก

วันที่ 636 - 757 สู่เส้นทางการเป็นเด็กฉลาด
DAY 636 - 757 Time to raise a Smart kid
mom-636-757-01 โภชนาการสร้างสมอง คุณแม่ควรดูแลอาหารของลูกน้อยให้ได้รับสารอาหารทั้ง 5 หมู่ โดยเฉพาะโปรตีนยังคงมีบทบาทที่สำคัญในช่วงนี้ เพื่อสร้างสมองที่พร้อมสมบูรณ์ที่สุด อีกทั้งแอลฟา-แล็คตัลบูมิน ยังช่วยสร้างเส้นใยประสาท และสารสื่อประสาทช่วยในการทำงานของสมองให้สมบูรณ์แบบ ตัวอย่างเมนูแนะนำสำหรับลูกน้อย เช่น เมนูไข่ สำหรับอาหารเช้า, เมนูปลาทะเล อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง, ผักหลากสีสลับกันไปในแต่ละมื้อ และผลไม้เป็นอาหารว่าง เสริมด้วยนม 2-3 แก้วต่อวัน
mom-636-757-02
เตรียมพร้อมกระตุ้นพัฒนาการแต่ละช่วงเวลา ลูกวัย 13-18 เดือน ช่วงพัฒนาความจำลูกจะชอบทำอะไร “ซ้ำๆ” เพื่อทบทวนความจำ การเรียนรู้สิ่งซ้ำๆ จะช่วยให้เซลล์ประสาทของลูกเชื่อมโยงกันแข็งแรงขึ้น เมื่อลูกทำสิ่งเดิมๆ ได้ดีแล้ว คุณแม่ควรค่อยๆแนะนำสิ่งใหม่ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น ลูกวัย 15-18 เดือน ช่วงพัฒนาด้านภาษา ช่วงนี้ลูกพยายามจะสื่อสารมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถพูดได้ชัด หรือพูดประโยคยาวๆ ได้ ดังนั้นคุณแม่ควรย้ำคำพูดของลูกด้วยการออกเสียงที่ถูกต้อง และชัดเจนทุกครั้ง หรืออาจเล่นกับลูกด้วยเกมภาษา จะทำให้ลูกพัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็ว
mom-636-757-03 ลูกวัย 18 เดือน - 2 ขวบ ช่วงพัฒนาความเป็นตัวตน ลูกวัยนี้จะไม่สามารถควบคุมความต้องการของตนเองได้ อาจชอบแย่งของเล่น หรือไม่ยอมให้ใครยืม คุณแม่ควรค่อยๆ สอนให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับการ “แบ่งปัน” โดยอธิบายอย่างอ่อนโยน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเพราะนั่นจะเป็นการปลูกฝังนิสัยดีๆ ให้กับลูกน้อยของคุณ