เมื่อแรกคลอด จำนวนเซลล์ประสาทในสมองของเด็กแต่ละคน อาจจะมีจำนวนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ความแตกต่างจึงไม่ได้อยู่ที่ “จำนวนเซลล์สมอง”

หากแต่เป็นการทำงานเชื่อมโยงกันของเซลล์ประสาทผ่านโครงสร้างที่เรียกว่า “ ไมอีลิน ” ซึ่ง "ไมอีลิน" เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อศักยภาพในการเรียนรู้ผ่านสมองที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน

แม่สามารถเตรียมความพร้อมของลูกน้อยสู่การ เรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมการสร้างและทำงานของสมองด้วย “นมแม่” ที่มีสารอาหารสำคัญหลาก หลายกว่า 200 ชนิด รวมทั้ง

และสารอาหารในกลุ่มไขมันชนิดอื่นๆ เช่น แกงกลิโอไซด์ (GAs) ที่ช่วยสร้างไมอีลิน สร้างการเชื่อมต่อให้เซลล์ประสาททำงานได้ดีด้วย 4

หากคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมให้ลูกได้รับนมแม่ ควบคู่ไปกับการกระตุ้นการเรียนรู้ตามช่วงวัยที่เหมาะสม ก็ยิ่งทำให้สมองของลูกมีการพัฒนา เพิ่มความฉลาดและศักยภาพในการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น

 

1. Chevalier et al, PLOS ONE journal, October 6, 2015

2. Deoni et al, Neuroimage 2018

3. Yin et al. PNAS September 22, 2020

4. Palmano K, et al. Nutrients. 2015;7:3891-3913.