ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
ฆอ.532/2564
ฆอ.531/2564
มีให้เลือก 2 สูตร
นมที่มีสารอาหาร สฟิงโกไมอีลิน, ดีเอชเอ,
โอเมก้า 3, 6, 9, โคลีน และลูทีน
สารอาหารถูกใจ..แม่ หอมอร่อยถูกใจ..ลูก
*สูตรพัฒนาจากสวิตเซอร์แลนด์
มีสารอาหารที่มีประโยชน์ หอมอร่อย
ดื่มง่าย ถูกใจลูกรัก
ฆอ.532/2564
ฆอ.531/2564
การเรียนรู้ของเขาหลากหลายมากขึ้น ทั้งในบ้านและนอกบ้าน
ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ยากขึ้นตลอดเวลา

* นมสูตรเดิม 1 กล่อง ให้สารอาหารดังนี้ โอเมก้า 3 142 มก., โอเมก้า 6 884 มก.,
โอเมก้า 9 2,127 มก., ลูทีน 34 มคก., โคลีน 12 มก., ดีเอชเอ 8 มก., ผสมใยอาหารจากธรรมชาติ

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

แนะนำเสริมนมพร้อมดื่ม สะดวกเมื่ออยู่นอกบ้าน
*ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
ฆอ.532/2564
ฆอ.531/2564

สั่งซื้อออนไลน์