6 ขั้นตอนการนวดเต้านม เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมให้กับคุณแม่

 

เคล็ดไม่ลับคุณแม่มือใหม่ ทำไมต้องกินนมให้หมดเต้า

ผีเสื้อขยับปีก (Butterfly stroke)
วางมือตามภาพที่เต้านมด้านใน นิ้วชิดกัน นวดจากเต้าด้านใน ออกไปด้านนอก ในลักษณะหมุนวน
หมุนวนปลายนิ้ว
(Fingertip circles)

ใช้อุ้งมือนึงรองเต้านม ส่วนปลายนิ้วทั้ง 4 ของอีกมือ วางเหนือลานนม แล้วนวดหมุนไปรอบๆ
ประกายเพชร
(Diamond stroke)

ใช้ฝ่ามือทาบลงเต้านม ตามภาพ
จากนั้นบีบมือทั้ง 2 เข้าหากัน
พร้อมๆ กับเลื่อนมือลงไปที่
ลานนม ทำสลับขึ้นลง
กระตุ้นท่อน้ำนม
(Acupressure point I)

ยกมือตามภาพ แล้วใช้นิ้วชี้วางบริเวณ เหนือลานนมหนึ่งข้อนิ้ว แล้วกดนิ้วชี้ พร้อมกับวนที่ปลาย นิ้วในตำแหน่งเดียวกัน
เปิดท่อน้ำนม
(Acupressure point II)

ทำตามภาพ โดยใช้สามนิ้วของ มือข้างขวา วางทาบเหนือลานนม แล้วใช้สามนิ้วของมือซ้าย วางทาบต่อจากนิ้วสุดท้ายของมือขวา จะได้ตำแหน่งการวางของนิ้วชี้ข้างซ้าย แล้วจึงกดและหมุนวนลงใน ตำแหน่งที่วัดได้ คลายและกด ทำซ้ำ 5 ครั้ง
พร้อมบีบน้ำนม (Final steps)
ในขั้นตอนสุดท้ายต้องทำให้ครบทั้ง 4 ท่า โดยทุกขั้นตอนต้องสัมผัสถูกหัวนม
ใช้อุ้งมือขวาประคองเต้าตามภาพแล้วใช้นิ้วชี้ข้างซ้ายกดและหมุนวนไปโดยรอบลานนม
ใช้เฉพาะนิ้วชี้ วางนาบลงที่ขอบลานนม ทั้งสองข้างตามภาพ กดนิ้วทั้งสองเข้าหากัน ใน ลักษณะบีบ-คลายสลับกัน
วางนิ้วตามภาพ มือขวาเต้าขวา แล้วกดนิ้วเข้าหากันพร้อมกับ คลึงไปมาอย่างนุ่มนวล
วางนิ้วตามภาพ มือขวาเต้าซ้ายแล้ว แล้วกดนิ้วเข้าหากัน ใน ลักษณะ บีบ-คลายสลับกัน เพื่อบีบน้ำนม ในขั้นสุดท้าย
 

นวดเพื่อเพิมน้ำนม

เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนม และช่วยให้ระบบการสร้างน้ำนมทำงานได้ดี ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างปริมาณแล้ว การทานอาหารที่มีประโยชน์ ต่อการสร้างน้ำนม ยิ่งช่วยเพิ่มคุณภาพของน้ำนมให้มีประโยชน์สูงสุดแก่ลูกน้อย
ก่อนการนวดคือล้างมือให้สะอาด ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประคบเต้านมก่อน ประมาณ 1-3 นาที แล้วจึงนวดคลึง เต้านมอย่างนุ่มนวลเพื่อเรียกน้ำนม ตามท่าต่างๆ

ข้อห้ามในการนวดเต้านม

  • ผู้ที่เต้านมอักเสบ ติดเชื้อ ปอดบวม แดงร้อนจะทำให้อักเสบเพิ่มขึ้น
  • เป็นโรคผิวหนังที่บริเวณเต้านม เพราะจะทำให้เชื้อแพร่กระจาย
  • มีบาดแผลบริเวณเต้านม