ประกาศผลผู้โชคดีในกิจกรรม
Lucky Draw
"สมัครสมาชิกกับ S-Mom Club"

 

ประกาศผลผู้โชคดีในกิจกรรม Lucky Draw สมัครสมาชิกกับ S-Mom Club

Terms and Conditions
กิจกรรมสมัครสมาชิกใหม่ S-MOM CLUB
ลุ้นรับโชคกับ S-MOM CLUB 

second

 

กติกาการเล่น

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ “สมัครสมาชิก S-MOM CLUB และร่วมกิจกรรมลุ้นรับโชคกับ S-MOM CLUB” ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่สมัครสมาชิกใหม่   ผ่านช่องทาง https://www.s-momclub.com/ และ/หรือ  https://www.facebook.com/Smomclub และ/หรือ ช่องทางออนไลน์ของ S-MOM CLUB ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม  2564 เวลา 23.59 น.  เพื่อที่จะรับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ (โดยไม่มีค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใดๆ) โดยการระบุข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานปัจจุบัน, ที่อยู่ปัจจุบัน และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อใช้สำหรับการ “สมัครสมาชิก S-MOM CLUB และร่วมกิจกรรมลุ้นรับโชคกับ S-MOM CLUB”  ของ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด    ทางบริษัทฯ จะนำข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ การสมัครสมาชิกใหม่ ตามที่บริษัทฯ กำหนดในการรับสมัครสมาชิก  นำไปจับรางวัล กิจกรรมลุ้นรับโชคกับ S-MOM CLUB ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน ตามเงื่อนไขรางวัลที่กำหนดไว้  

 

รายละเอียดการจับรางวัล (Lucky Draw) มีดังนี้

 • การรับสมัครสมาชิกใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม  2564 เวลา 23.59 น.  ผ่านช่องทาง https://www.s-momclub.com/ และ/หรือ https://www.facebook.com/Smomclub และ/หรือ ช่องทางออนไลน์ของ S-MOM CLUB
 • กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลสมัครสมาชิกใหม่เพื่อนำไปจับรางวัล โดยจะรวบรวมข้อมูลจากผู้ร่วมรายการที่ได้ลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด  เพื่อที่จะรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล โดยการระบุข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานปัจจุบัน, ที่อยู่ปัจจุบัน และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อใช้สำหรับการ “สมัครสมาชิก S-MOM CLUB และร่วมลุ้นรับโชคกับ S-MOM CLUB”  ของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  
  บริษัทฯ จะนำข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ การสมัครสมาชิกใหม่ ตามที่บริษัทฯ กำหนดในการรับสมัครสมาชิก  (เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วน) นำไปจับรางวัล กิจกรรมลุ้นรับโชคกับ S-MOM CLUB โดยนำข้อมูลมาพิมพ์ลงบนกระดาษและนำใส่ในภาชนะโปร่งใสรวมกันไว้ในภาชนะเดียวกันมองเห็นได้เด่นชัดทั่วบริเวณจับรางวัล แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้
 • การจับรางวัลวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ บริษัท เดลฟิส ฮาคูโฮโด (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานเลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ห้องเลขที่ 3201-07 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผ่านทาง https://www.facebook.com/Smomclub และ/หรือ https://www.s-momclub.com/ และ/หรือ ช่องทางออนไลน์ของ S-MOM CLUB

 

หมายเหตุ การจับฉลากทำการจับครั้งเดียว ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง บริษัทฯจะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไป 

 

รายละเอียดของรางวัล (Lucky Draw) มีดังนี้

สำหรับกิจกรรม สมัครสมาชิก CRM Club ลุ้นรับโชคกับ S-MOM CLUB รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล (Lucky Draw) มีรายละเอียดดังนี้ 

 • รางวัลที่ 1 นาฬิกา Garmin Vivoactive4S Rey Starwar  ราคา: 15,000 บาท (มูลค่ารางวัล 15,000 บาท จำนวน  2 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 30,000 บาท)
 • รางวัลที่ 2 New iPad 10.2” Wi-Fi 32 GB  (มูลค่ารางวัล 10,900 บาท จำนวน 3 รางวัล  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 32,700 บาท)
 • รางวัลที่ 3 รถเข็นเด็ก JOIE รุ่น MUZE LX CRANBERRY สำหรับเด็กที่อายุ 1 ขวบขึ้นไป (มูลค่ารางวัล 8,500 บาท จำนวน 17 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 144,500 บาท )

รวมของรางวัลตลอดรายการจำนวนทั้งหมด 22 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 207,200 บาท
 

 

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัล คือผู้สมัครสมาชิกใหม่ S-MOM CLUB สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยยอมรับตามกำหนดและเงื่อนไขของ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
 2. ระยะเวลาการสมัครสมาชิกใหม่เพื่อลุ้นรับรางวัลเริ่มตั้งแต่ วันที่  1  เมษายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม  2564 เวลา 23.59 น. โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กำหนด 
 3. จับฉลากผู้โชคดีทุกรางวัล โดยจะจับครั้งเดียว ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564  เวลา 11.00 น. ณ สถานที่จับรางวัล  บริษัท เดลฟิศ ฮาคูโฮโด (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330    ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล / 1 บัตรประชาชนเท่านั้น
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการจับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่และได้รับการประกาศรายชื่อผ่านทาง https://www.facebook.com/Smomclub และ/หรือ https://www.s-momclub.com/ และ/หรือ ช่องทางออนไลน์ของ S-MOM CLUB หากทางบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับถัดไป
 5. ผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองที่บริษัท เดลฟิส ฮาคูโฮโด (ประเทศไทย) จำกัด จำกัด พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรสำคัญที่ทางราชการออกให้ (สำหรับกรณีผู้โชคดีที่ไม่ใช่คนสัญชาติไทย สามารถใช้หนังสือเดินทาง Passport และ/หรือ เอกสารหรือบัตรอื่นใดๆ ที่รัฐออกให้เพื่อยืนยันตัวบุคคลโดยปรากฏรูปภาพของตนเป็นส่วนหนึ่งหรือประกอบในเอกสารหรือบัตรนั้นๆด้วย   เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน และแสดงหลักฐานยืนยันว่ามีบุตรตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ในขณะที่มารับรางวัล โดยต้องมาขอรับรางวัลด้วยตนเอง ตามสถานที่ และ วัน เวลา ที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่สามารถมารับดัวยตนเอง ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ในชื่อและที่อยู่ตามที่ได้ระบุไว้ในการสมัครสมาชิกเท่านั้น   ทั้งนี้ ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่สภากาชาดไทยหรือองค์กรสาธารณะกุศลอื่นต่อไป
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 ลว.26 ก.ย. 2528 ประกอบคำสั่งสรรพากรที่ ทป. 104/2544 ลว. 15 ก.ย. 2544101/2544     
 7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลหรือนิติบุคลอื่นได้
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ-สกุล ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงคลิป ภาพถ่าย/รูปภาพ ของผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ร่วมรายการกิจกรรมมาใช้ รวบรวม จัดเก็บ โอน และออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นอันเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ร่วมรายการกิจกรรมและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. กิจกรรมดังกล่าวนี้ สงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่สมัครสมาชิกผ่าน https://www.facebook.com/Smomclub และ/หรือ https://www.s-momclub.com/ และ/หรือ ช่องทางออนไลน์ของ S-MOM CLUB เท่านั้น พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ , คณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้  
 10. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิก หรือยกเลิกบัญชีของสมาชิก หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมรายการทำการทุจริต หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม โดยสิทธิในการสมัครสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากตรวจพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ หรือรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง https://www.s-momclub.com/  และ/หรือ https://www.facebook.com/Smomclub ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 12. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ เกิดความชำรุด เสียหาย หรือมีข้อบกพร่อง ผู้โชคดีสามารถติดต่อผู้ที่จัดจำหน่ายหรือให้บริการได้โดยตรง
 13. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลงทะเบียน ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงอันเนื่องมาจากผู้เข้าร่วมรายการและ/หรือระบบอินเตอร์เน็ต การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือระบบแอพพลิเคชั่นหรือไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ
 14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด
 15. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 16. กรณีผู้ร่วมรายการเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลในครั้งใดของรายการนี้แล้ว จะไม่สามารถได้รับรางวัลอีกในการจับรางวัลครั้งต่อไป
 17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูล S-MOM CLUB โทร 0-2640-2288 Facebook S-MOM CLUB 
 18. ใบอนุญาตจับฉลากชิงโชคเลขที่ 640/2564