สวนผักเล็กๆกับความสุขใหญ่ๆ ของลูกน้อย...สามารถเชื่อมโยงไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้

สวนผักเล็กๆกับความสุขใหญ่ๆ ของลูกน้อย...สามารถเชื่อมโยงไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้

รู้ไหมคะว่าการ “ปลูกต้นไม้” สามารถเชื่อมโยงไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ได้รักจากประสบการณ์ตรงอีกด้วยค่ะ

รู้ไหมคะว่าการ “ปลูกต้นไม้” สามารถเชื่อมโยงไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ได้รักจากประสบการณ์ตรงอีกด้วยค่ะ


เริ่มจากตรงไหนดี


การสอนลูกให้เรียนรู้จากธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากค่ะ และไม่ได้ขึ้นอยู่กับมีพื้นที่มากหรือน้อย พ่อแม่สามารถเริ่มปลูกฝังได้จากที่บ้าน การเดินเล่นสวนสาธารณะ หรือตลาดผัก ซึ่งถือว่าเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ และมีเรื่องน่าสนใจให้เรียนรู้มากมาย จากนั้นจึงค่อยเริ่มลงมือปฏิบัติ ให้ลูกได้มีส่วนในการคิดและลงมือทำ “สวนเล็กๆ” ของเขาเอง


• สภาพแวดล้อมจัดบริเวณบ้านให้ร่มรื่นสวยงาม ถ้ามีพื้นที่ลองปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้ที่ให้ร่มเงา เพื่อให้ลูกซึมซับถึงประโยชน์ของต้นไม้และธรรมชาติที่มีการดำรงชีวิต


• พื้นที่หลังบ้านลองปลูกพืชสวนครัวง่ายๆ ที่มักทานเป็นประจำ โดยให้ลูกมีส่วนในการเรียนรู้และลงมือปลูกด้วย


•เริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปหากมีพื้นที่น้อย ลองปลูกไม้กระถางแทนการจะให้ลูกรู้จักปลูกต้นไม้ ไม่จำเป็นต้องนึกถึงสนามกว้างๆ ขอมีเพียงพื้นที่เล็กๆ ไว้วางกระถางได้ก็เพียงพอแล้วค่ะ


• อธิบายเรื่องธรรมชาติของต้นไม้เช่น ต้นไม้ก็เหมือนคนเราต้องการอาหารและน้ำ ซึ่งอาหารของต้นไม้นั้นได้จากดินและปุ๋ย เป็นต้นมีส่วนตัดสินใจ สนุกแบบสร้างสรรค์ ภูมิใจในผลงาน


• กระถางส่วนตัวให้ลูกตัดสินใจเลือกใช้ภาชนะที่จะใช้ปลูกต้นไม้เอง อาจเลือกซื้อกระถางสีสวย หรือลองให้ลูกประยุกต์ใช้สิ่งของใกล้ตัวดูก็ได้ จะช่วยเพิ่มความสนุกในการปลูกนะคะ
      

 • พืชที่ชอบเพื่อดึงดูดความสนใจของลูก ควรเลือกพืชที่เพาะง่าย เช่น ผักชี มะเขือเทศ ต้นหอม กะเพรา ตะไคร้ เป็นต้น นอกจากจะไม่ต้องใช้พื้นที่ในการปลูกมากยังไม่ต้องรอผลผลิตนานจนท้ออีกด้วย จากนั้นก็หามุมเหมาะๆ ให้น้องๆได้ทำการทดลองกันเลยค่ะ

 


ลูกจะได้อะไรจากการทำสวนผักการให้ลูกเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเขาเองจากการทำ “สวนผักเล็กๆ” ไม่เพียงส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสทำด้วยตนเองในทุกกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่เลือกเมล็ดพันธุ์ กระถาง เตรียมดิน การใช้เครื่องมือ การเพาะต้นกล้า การบำรุงดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต เด็กๆ ยังได้อะไรอีกมากมายอย่างที่คาดไม่ถึงเชียวค่ะ


• ช่วยพัฒนาทางร่างกายและความคิดไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ประสานกันรวมไปถึงกระบวนการคิดผ่านขั้นตอนอย่างเป็นระบบจากขั้นตอนการปลูกผัก


• ส่งเสริมความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และความภาคภูมิใจที่เกิดจากการทำกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนเห็นผล


• รู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติ ประโยชน์ของธรรมชาติต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์


• ฝึกให้เป็นคนช่างสังเก ช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการเจริญเติบโตของพืชตั้งแต่เพาะเมล็ด เป็นต้นกล้า แตกกิ่งก้านสาขา การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและส่วนสูงของพืชที่ปลูกจนถึงการให้ผลผลิต


• รู้จักการประหยัดแถมได้ทานผักปลอดสารพิษ และสร้างแรงบันดาลใจในการกินผักโดยเฉพาะผักที่ตัวเองปลูกมีผลทำให้เด็กๆ ที่ไม่กินผัก หันมากินผักมากขึ้น
ได้ทราบประโยชน์มากมายอย่างนี้แล้ว คุณพ่อคุณแม่ลองหาเวลาว่างของครอบครัวมาทำมุมสวนครัวเล็กๆ ในบ้านกันดูนะคะ

 

อ้างอิง

นิตยสาร เอส-มัมคลับ ฉบับที่ 41 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558