ควรให้น้ำเล็กน้อยหลังการดูดนมหรือไม่

ควรให้น้ำเล็กน้อยหลังการดูดนมหรือไม่

ตามนโยบายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้ว ไม่แนะนำ ให้ทารกดื่มน้ำตามหลังนํ้านมด้วยเหตุผลว่า ในนมมีนํ้าเป็นส่วนประกอบอยู่แล้ว หากให้ลูกดื่มน้ำตาม เดี๋ยวลูกจะดูดนมได้น้อยลง ทั้งในนํ้านมยังมีสารบางอย่างช่วยยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคด้วย

ตามนโยบายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้ว ไม่แนะนำ ให้ทารกดื่มน้ำตามหลังนํ้านมด้วยเหตุผลว่า ในนมมีนํ้าเป็นส่วนประกอบอยู่แล้ว หากให้ลูกดื่มน้ำตาม เดี๋ยวลูกจะดูดนมได้น้อยลง ทั้งในนํ้านมยังมีสารบางอย่างช่วยยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคด้วย


แต่ถ้าลิ้นของลูกเกิดเป็นฝ้าขาว เกิดจากเชื้อราขึ้นมาแล้ว อาจเป็นเพราะด้วยเหตุว่ามีภูมิคุ้มกันต่ำลงหรือมีการให้นมผสมด้วย ให้คุณแม่แก้ไขโดยหลังจากที่ให้นมลูกเสร็จและให้ลูกดื่มน้ำตามเล็กน้อย ก็ให้ทำความสะอาดช่องปากของลูกในชั่วโมงถัดมา เริ่มจากเตรียมน้ำต้มสุกใส่ถ้วยเล็กๆไว้ และใช้ผ้ากอซพันนิ้วชี้ข้างที่ถนัดของคุณแม่ จากนั้นให้ลูกนอนที่ตัก โดยให้ศรีษะของลูกอยู่ที่แขนซ้ายของคุณแม่แล้วใช้นิ้วชี้ที่พันผ้ากอซ


จุ่มที่นํ้าอุ่นเช็ดให้ทั่วช่องปาก เริ่มจากสันเหงือกบนและล่างกระพุ้งแก้มทั้งสองข้าง และสุดท้ายที่ลิ้น ผ้ากอซจะซับเอาคราบนม และสิ่งสกปรกต่างๆออกมา ซึ่งแรกๆเด็กอาจจะร้องได้ แต่นานไปก็จะเริ่มชิน


การเช็ดนั้นคุณแม่ควรเช็ดให้ลูกอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ซึ่งนอกจากลูกจะไม่เป็นเชื้อราหรือฝ้าขาวในช่องปากแล้ว เมื่อโตขึ้นเด็กจะเคยชินและยอมแปรงฟันได้ง่าย อย่างไรก็ดี อย่าลืมดูแลความสะอาดของมือ นิ้ว และอุปกรณ์ต่างๆก่อนที่จะช่วยเค้าทำความสะอาดช่องปากด้วย


ความจริงแล้วคนไทยส่วนใหญ่มักจะให้ลูกกินนํ้าตามเล็กน้อย เพื่อที่จะชะล้างนํ้านมในปาก ป้องกันไม่ให้เกิดฝ้าขาวที่ลิ้นซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยขวบปีแรก ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการดูแลความสะอาดภายในช่องปากที่ไม่ดีพอ ทำให้มีคราบนมสะสมอยู่ที่ลิ้น จนเกิดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และคราบขาวตามมา ซึ่งคุณแม่สามารถสังเกตได้ว่าบริเวณลิ้น ตามสันเหงือก และกระพุ้งแก้มทั้งสองข้างจะมีคราบเหล่านี้อยู่ และเมื่อสะสมนานเข้าก็จะส่งผลให้เวลาทารกดูดนมแล้วรู้สึกเจ็บ ร้องไห้ออกมา หรือบางคนอาจไม่ยอมดูดนมเลย และป่วยเป็นไข้ได้

 

อ้างอิง

พ.ญ.พิสุทธิพร ฉํ่าใจ. ศิลปะการเลี้ยงลูกด้วยนม. นมแม่ดีที่ 1 (ต้นธรรม สํานักพิมพ์ 2537) p.147-149