ให้ลูกเข้าเต้า…ท่าไหนดีที่สุด?!?

ให้ลูกเข้าเต้า…ท่าไหนดีที่สุด?!?

ท่าที่ดีที่สุดสำหรับคุณคือท่าที่คุณและลูกน้อยทั้งคู่รู้สึกสบายและผ่อนคลายโดยที่คุณไม่เคล็ดขัดยอกเมื่อต้องอุ้มหรือให้นมลูกนานๆ และนี่คือท่าให้นมลูกน้อยที่พบบ่อยค่ะ

ท่าที่ดีที่สุดสำหรับคุณคือท่าที่คุณและลูกน้อยทั้งคู่รู้สึกสบายและผ่อนคลายโดยที่คุณไม่เคล็ดขัดยอกเมื่อต้องอุ้มหรือให้นมลูกนานๆ และนี่คือท่าให้นมลูกน้อยที่พบบ่อยค่ะ


ท่าไกวแปล


ให้ศีรษะของลูกน้อยซุกบริเวณข้อศอกของคุณแม่โดยให้ตัวลูกหันหน้าเข้าหาคุณ ท้องลูกน้อยแนบชิดตัวคุณแม่เพื่อให้ลูกรู้สึกอบอุ่นเต็มที่ ส่วนแขนอีกข้างของคุณแม่โอบรอบศีรษะและลำคอของลูกน้อย หรือโอบผ่านขาของลูกเพื่อพยุงหลังช่วงล่าง


ท่าฟุตบอล


ให้หลังของลูกน้อยพาดแนบตามแขนของคุณแม่เหมือนอุ้มลูกฟุตบอล โดยใช้ฝ่ามือพยุงศีรษะและลำคอของลูกค่ะ ท่านี้เหมาะกับลูกน้อยแรกเกิดและเด็กทารกตัวเล็ก นอกจากนี้ยังเป็นท่าที่ดีเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ผ่าคลอดและต้องระวังน้ำหนักลูกน้อยกดทับที่หน้าท้องบริเวณแผลผ่าตัดค่ะ


ท่าตะแคงข้าง


ท่านี้เป็นท่าที่เหมาะให้ลูกเข้าเต้าช่วงเวลาเข้านอนค่ะ ท่าตะแคงข้างยังดีกับคุณแม่ที่กำลังฟื้นตัวจากแผลฝีเย็บจากการคลอดเอง ใช้หมอนรองใต้ศีรษะของคุณแม่เพื่อความสบาย โดยกอดลูกน้อยไว้ใกล้ตัวและใช้มือข้างที่ว่างพยุงเต้าและหัวนมของคุณเข้าปากลูกน้อย เมื่อลูกน้อยเข้าเต้าพอเหมาะพอดีแล้ว ให้พยุงศีรษะและลำคอของลูกน้อยด้วยมือข้างที่ว่าง คุณแม่จะได้ไม่เคล็ดขัดยอกเวลาให้นมลูก

 

อ้างอิง

WebMD Editorial Team. What's the Best Position for Breastfeeding? [Online]. No Date [Cited 2016 June, 2]. Available from: http://www.webmd.com/parenting/baby/nursing-basics?page=2#2.