สฟิงโกไมอีลิน,2’- FL ในนมแม่ช่วยให้ลูกสมองดีจริงมั๊ย?

สฟิงโกไมอีลิน, 2’- FL ในนมแม่ 2 สารอาหารมหัศจรรย์ที่แม่ต้องรู้ เพื่อลูกเรียนรู้ไวกว่า

โลกวันนี้หมุนไวกว่าที่เคยมาก การเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ไว เป็นเรื่องสำคัญ  นมแม่คือกุญแจไขความลับการเรียนรู้ที่ไวกว่า ไม่มีตกยุค สฟิงโกไมอีลิน, 2’- FL ในนมแม่ 2 สารอาหารมหัศจรรย์ที่แม่ต้องรู้ เพื่อลูกเรียนรู้ไวกว่า

ฟังบทความ
5 นาที อ่าน

ไขความลับสร้างสมอง

กับ 2 สารอาหารมหัศจรรย์ที่แม่ต้องรู้ เพื่อลูกเรียนรู้ไวกว่า

คุณแม่รู้ไหม... 

-    โลกวันนี้หมุนไวกว่าที่เคยมาก การเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ไว เป็นเรื่องสำคัญ 
-    นมแม่คือกุญแจไขความลับการเรียนรู้ที่ไวกว่า ไม่มีตกยุค
-    ความลับข้อแรก คือไขมันชื่อ “สฟิงโกไมอีลิน” ที่ช่วยสร้างไมอีลิน ไมอีลิน ช่วยให้สมองดี คิดเร็วเรียนรู้ไว1
-    2’-FL คือ ความลับอีกข้อของนมแม่ที่พิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่ามีผลต่อสติปัญญา จากการศึกษาพบว่า แม่เพียง 86% เท่านั้น ที่สามารถสร้าง 2’-FL ได้ผ่านนมแม่2
-    เด็กที่มีผลการพัฒนาสมองที่สูง ตั้งแต่ 2 ขวบปีแรก จะส่งผลต่อความฉลาด การเรียน รวมทั้ง IQ ที่สูงขึ้นถึง 8 จุด เมื่อเป็นเด็กในวัยเรียน3
 

สฟิงโกไมอีลิน, 2’- FL ในนมแม่ช่วยให้ลูกสมองดีจริงมั๊ย?

1. เมื่อความรู้หมดอายุไว เลี้ยงลูกยังไงให้รอด
โลกวันนี้ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้ใหม่ๆ มีมากขึ้น และเปลี่ยนไวกว่าเดิม ดังนั้น การมีสมองที่ดี เรียนรู้ได้ไว จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ของความสำเร็จในอนาคต คำถามคือ จะเลี้ยงลูกให้มีสมองที่ดี เรียนรู้ไว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร

2. นมแม่ ทางรอดที่ไม่มีวันตกยุค 
นมแม่ มีสารอาหารที่จำเป็นต่อเด็กวัยแรกเกิดอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารอาหารที่ช่วยพัฒนาสมอง ซึ่งในปัจจุบัน ยังคงมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และมีการค้นพบสารอาหารมหัศจรรย์สองชนิด คือ สฟิงโกไมอีลิน และ 2’-FL 

3. สฟิงโกไมอีลิน บันไดสู่การเรียนรู้ไว
ความลับข้อแรก คือ ไขมันในนมแม่ชื่อสฟิงโกไมอีลิน ซึ่งจะช่วยสร้างไมอีลิน ทารกที่กินนมแม่มีปริมาณของไมอีลินในสมองที่เพิ่มขึ้น สัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับความฉลาดของเด็ก ไมอีลินช่วยทำให้เด็กคิดเร็วเรียนรู้ไว4
 โดยสฟิงโกไมอีลิน”เป็นสารอาหารสำคัญในการสร้างไมอีลิน3 ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างทางด่วนในสมอง


4.“สฟิงโกไมอีลิน” และ “ทู เอฟแอล” คู่ 2 สารอาหาร  เพื่อการเรียนรู้ที่ไวกว่า
นอกจาก สฟิงโกไมอีลิน ความลับอีกข้อคือ 2'-FL (ทู เอฟแอล) จากการศึกษาทางการแพทย์ พบว่า ทารกได้รับนมแม่ที่มี 2’-FL ในช่วงหนึ่งเดือนแรก สัมพันธ์กับสติปัญญาที่ดีกว่าเมื่อเด็กอายุได้ 2 ปี  

2’-FL จึงมีผลต่อการพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ที่ดีของเด็กเล็ก นอกเหนือจากการพัฒนาสมองแล้ว 2’-FL ยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้เด็กแข็งแรงอีกด้วย2

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้พบว่า แม่เพียง 86% เท่านั้น ที่สามารถสร้าง 2-FL ได้ผ่านนมแม่

มหัศจรรย์นมแม่ รวม 2 สารอาหารเพื่อการเรียนรู้ที่ไวกว่า อยากให้ลูกฉลาด เรียนรู้ดี รวมทั้ง IQ สูงขึ้น 8 จุด ต้องมีพัฒนาการสมองที่สูงในช่วง 2 ปีแรก 3 

ทั้ง สฟิงโกไมอีลิน และ 2’-FL พบมากในนมแม่ ซึ่งเป็น2 สารอาหารสำคัญในการพัฒนาสมอง 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่านมแม่จะเป็นกุญแจสำคัญต่อการสร้างสมองลูก แต่การเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดย่อมอยู่บนความพร้อมและความสุขของแม่ด้วย โดยเฉพาะในช่วงแรกของชีวิตที่เป็นเวลาทองสำหรับพัฒนาการสมอง
 
 

อ้างอิง

1.    Chevalier et al. PLos ONE 2015
2.    Berger et al. PLos ONE 2020
3.    Zhonghai, et al. Scientific reports 2019 
4.    Deoni et al. Neuroimage 2018