2’-FL กุญแจสำคัญที่ช่วยพัฒนาสมองของลูกรักในขวบปีแรก

2’-FL กุญแจสำคัญที่ช่วยพัฒนาสมองของลูกรักในขวบปีแรก

สมองของทารกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดย 1,000 วันแรกของชีวิต ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการสร้างเซลล์สมอง และเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองอย่างรวดเร็ว จนเกิดเป็นโครงข่ายเส้นใยประสาท ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองให้ทำงานได้ดีมีศักยภาพ ช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้และจดจำได้ดี

ฟังบทความ
4 นาที อ่าน

2’-FL กุญแจสำคัญที่ช่วยพัฒนาสมองของลูกรักในขวบปีแรก

   สมองของทารกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดย 1,000 วันแรกของชีวิต ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการสร้างเซลล์สมอง และเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองอย่างรวดเร็ว จนเกิดเป็นโครงข่ายเส้นใยประสาท ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองให้ทำงานได้ดีมีศักยภาพ ช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้และจดจำได้ดี

    หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสมองของลูกรักในช่วงขวบปีแรกอย่างมีประสิทธิภาพ คือ โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำให้ทารกแรกเกิดกินนมแม่เพียงอย่างเดียวใน 6 เดือนแรก และสามารถกินนมแม่ควบคู่ไปกับอาหารตามวัยไปจนถึงอายุ 2 ปี 

2’-FL กุญแจสำคัญที่ช่วยพัฒนาสมองของลูกรักในขวบปีแรก


    โดยสารอาหารที่พบว่ามีบทบาทช่วยสร้างเสริมสมองในนมแม่ ได้แก่ Sphingomyelin, DHA, ARA รวมถึงไปสารอาหารอื่น ๆ ซึ่งหนึ่งในอาหารมื้อแรกที่ลูกได้กินหลังคลอด คือ น้ำนมเหลือง หรือ คอรอสตรัม (Colostrum) เป็นน้ำนมที่อุดมด้วยสารอาหารสำคัญหลายชนิด อาทิ ไขมัน โปรตีน สาร Growth Factor Immunoglobulin G, A ซึ่งมี Human Milk. Oligosaccharides (HMOs) มีปริมาณมากที่สุดในน้ำนมเหลือง โดย HMOs เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่สามารถย่อยได้ในระบบทางเดินอาหาร และยังเป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ ช่วยให้ลูกมีภูมิคุ้มกันดี สุขภาพแข็งแรง โดย HMOs ในนมแม่ มีมากกว่า 200 ชนิด โดย 2’-FL เป็น HMOs ชนิดที่พบมากที่สุด และมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสติปัญญาในเด็กทารก2 

      มีผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ในวารสาร PLos One ปี 2563 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของ 2’-FL ซึ่งสัมพันธ์กับการพัฒนาสติปัญญาของทารกอายุ 2 ปี ในทารกที่กินนมแม่ ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ทั่วไปที่เราได้ยินบ่อย ๆ ว่า เด็กที่กินนมแม่ จะมี IQ ดี และมีพัฒนาการที่ดีสมวัย 
    นอกจากความฉลาดทางความคิดแล้ว นักวิจัยยังพบอีกว่า HMOs ยังมีส่วนช่วยให้ทารกมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี เนื่องจากจุลินทีย์สุขภาพที่อยู่ในลำไส้ มีการผลิตสารสื่อประสาทบางอย่าง เช่น Serotonin & Dopamine โดยสารสื่อประสาทเหล่านี้จะถูกส่งออกมาเพื่อสื่อสารกับสมอง มีอิทธิพลในการควบคุมการเเสดงออกด้านพฤติกรรม อารมณ์ของลูก และพัฒนาการ ให้พัฒนาได้เป็นไปตามปกติ  
 
   ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่า การดูแลให้ลูกน้อยกินนมที่มี 2’-FL ต่อเนื่องในช่วง 1,000 วันแรก จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างรากฐานที่ดีของการพัฒนาความฉลาด ควบคู่ไปกับการเอาใจใส่ให้ลูกน้อยเติบโตท่ามกลางความรัก และสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็จะช่วยให้ลูกรักในวัยขวบปีแรกมีความฉลาด มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

2’-FL คืออะไร ? รู้จัก 2’-FL 

สฟิงโกไมอีลิน,2’- FL ในนมแม่ช่วยให้ลูกสมองดีจริงมั๊ย?

อ้างอิง

  1. https://www.thaihealth.or.th/Content/44441-%20รณรงค์%206เดือนแรกดื่มนมแม่.html
  2. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228323
  3. Berger et al. PlosOneFeb2020