กรุณากรอกข้อมูล
ใหม่
ครั้งแรกในรูปแบบ UHT
เอส-26 โกลด์ โปรเกรส ยูเอชที
Choline 12 mg
Omega 3, 6, 9
DHA High Calcium
Lutein 34 mcg
ผสมใยอาหารจากธรรมชาติ
ฆอ. 2331/2562

นมเอส-26 โกลด์ โปรเกรส ยูเอชที มีอะไร ?

การเรียนรู้ของลูกหลากหลาย ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา

เรียนรู้สิ่งที่ชอบเพื่ออนาคตที่ใช่

* นม 1 กล่อง ให้สารอาหารดังนี้ โอเมก้า 3 142 มก., โอเมก้า 6 884 มก., โอเมก้า 9 2,127 มก., ลูทีน 34 มคก., โคลีน 12 มก., ดีเอชเอ 8 มก.,
ผสมใยอาหารจากธรรมชาติ

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ฆอ. 2331/2562
ฆอ. 2331/2562

เอส-26 โกลด์ โปรเกรส ยูเอชที

เชื่อว่าเด็กทุกคนมีความแตกต่างกัน และมีพรสวรรค์ในแบบของเค้า

ให้เค้าได้เรียนรู้ในสิ่งที่รัก จะเป็นการ ส่งเสริมพรสวรรค์ ในตัวไปอีกขั้น

เพื่อต่อยอดสู่อนาคตในแบบที่เค้าชอบ

นอกจากการส่งเสริมการเรียนรู้แล้ว คุณแม่อย่าลืมเลือกเสริมนมที่มีสารอาหาร ให้เค้าระหว่างมื้อด้วยนะคะ
ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
ฆอ. 2240/2562

สั่งซื้อออนไลน์