3 ความลงตัว : เคล็ดลับคุณแม่มือใหมให้อาหารลูกน้อย

3 ความลงตัว : เคล็ดลับคุณแม่มือใหมให้อาหารลูกน้อย

คุณแม่มือใหม่หลายท่านอาจกังวลว่า ควรจะเริ่มให้อาหารแก่ลูกน้อยได้เมื่อใด วันนี้เรามีเคล็ดลับการให้อาหารลูกน้อยง่ายๆ มาบอกต่อกัน ด้วยการยืดหลัก 3 ความลงตัว ง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

3 ความลงตัว : เคล็ดลับคุณแม่มือใหมให้อาหารลูกน้อย


คุณแม่มือใหม่หลายท่านอาจกังวลว่า ควรจะเริ่มให้อาหารแก่ลูกน้อยได้เมื่อใด วันนี้เรามีเคล็ดลับการให้อาหารลูกน้อยง่ายๆ มาบอกต่อกัน ด้วยการยืดหลัก 3 ความลงตัว ง่ายๆ ดังนี้ค่ะ


1) วัยที่ลงตัว
หมายถึง การเริ่มให้อาหารลูกเมื่อถึงวัยที่เหมาะสม นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งคุณแม่ทุกคนควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึงอายุ 6 เดือน หลังจากนั้น จึงค่อยเริ่มให้อาหารตามวัยที่มีคุณภาพและครบ 5 หมู่ควบคู่ไปกับนมแม่
หลักการ คือ เมื่อลูกอายุประมาณ 6 เดือน คุณแม่สามารถฝึกให้ลูกรู้จักอาหารอื่นนอกจากนม และฝึกทักษะในการเคี้ยวและการกลืนอาหารซึ่งไม่ใช่ของเหลว การให้อาหารตามวัย จะช่วยให้ทารกปรับตัวเข้ากับการรับประทานอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว (semisolid food) ฝึกให้คุ้นเคยกับรสชาติ และความหลากหลายของอาหาร เพื่อพัฒนาไปสู่การรับประทานอาหารแบบผู้ใหญ่ (solid food) ทั้งนี้ หากคุณแม่เริ่มต้นฝึกการทานอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลวช้าเกินไป อาจทำให้ทารกปฏิเสธการทานอาหารแบบผู้ใหญ่ได้นะคะ


2) ปริมาณลงตัว
อาหารตามวัยสำหรับลูกควรมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ และวิตามิน ในปริมาณที่เพียงพอ ลงตัวกับความต้องการของลูก ซึ่งได้จากการกินอาหารที่หลากหลายเป็นประจำทุกวัน เช่น ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่ว น้ำมัน ผักและผลไม้ โดยจำนวนมื้ออาหารที่เพียงพอตามวัยขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่ลูกกินในแต่ละมื้อ โดยเฉลี่ยเด็กที่กินนมแม่ควรได้รับอาหารตามวัย 1-2 มื้อ เมื่ออายุ 6-8 เดือน แล้วเพิ่มจำนวนมื้อเป็น 2-3 มื้อ เมื่ออายุ 9-11 เดือน จากนั้น เพิ่มเป็น 3 มื้อ เมื่ออายุ12 เดือนขึ้นไปค่ะ


ตัวอย่างเมนูอาหารตามวัย ที่มีปริมาณสารอาหารลงตัวเพื่อลูกน้อย

 

อายุ

อาหาร

0 – 6 เดือน

ให้นมแม่เพียงอย่างเดียว

 

อายุ

อาหาร

ข้าว

ไข่

เนื้อสัตว์

ผัก

ผลไม้

6 เดือน

กินนมแม่ และอาหาร 1 มื้อ ข้าวบดละเอียดกับน้ำแกงจืด สลับไข่แดง ปลา ตับ ผักบด และกล้วยสุกครูด หรือผลไม้

ข้าวบดละเอียด 3 ช้อนกินข้าว

ไข่แดงครึ่งฟอง

สลับกับตับบด 1 ช้อน กินข้าว หรือปลาบด 2 ช้อนกินข้าว

ผักบด ½ ช้อนกินข้าว

ผลไม้สุก 1 – 2 ชิ้น

7 เดือน

กินนมแม่ และอาหาร 1 มื้อ ข้าวบดละเอียดกับน้ำแกงจืด เพิ่มไข่ทั้งฟอง ปลา เนื้อสัตว์บด ผัก และผลไม้

ข้าวบด 4 ช้อนกินข้าว

ไข่ทั้งฟอง

สลับเนื้อสัตว์ต่างๆ บด 2 ช้อนกินข้าว

ผักบด ½ ช้อนกินข้าว

ผลไม้สุก 1 – 2 ชิ้น

8 – 9 เดือน

กินนมแม่ และอาหาร 2 มื้อ ให้อาหารเหมือน 7 เดือน แต่เพิ่มปริมาณให้มากขึ้น และอ่อนนุ่ม ข้นขึ้น

ข้าวหุงนิ่ม 5 ช้อนกินข้าว

ไข่ทั้งฟอง

ให้สลับกันไปและเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น

ผักหั่น 2 ช้อนกินข้าว

ผลไม้สุก 3 – 4 ชิ้น

10 – 12 เดือน

กินนมแม่ และอาหาร 3 มื้อ ให้อาหารเหมือนเดือนก่อนๆ แต่เพิ่มปริมาณให้มากขึ้น ให้อาหารหลากหลายชนิด และเริ่มให้อาหารที่หยาบขึ้น เพิ่มชิ้นเล็กๆ

ข้าวหุงนิ่ม 5 ช้อนกินข้าว

ไข่ทั้งฟอง

ให้สลับกันไปและเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น

ผักหั่น 2 ช้อนกินข้าว

ผลไม้สุก 3 – 4 ชิ้น

 

อายุ

อาหาร

1 – 1 ½ ปี

อาหาร 3 มื้อ นม 3 มื้อ มีสารอาหารครบเหมือนผู้ใหญ่ โดยให้อาหารสุก อ่อนนุ่ม แบ่งเป็นชิ้นหรือคำเล็กๆ ให้เคี้ยวได้ ในช่วงวัยนี้ ควรฝึกให้ลูกเริ่มใช้ช้อนตักอาหารเอง แม้จะยังหกอยู่บ้าง ควรให้ลูกนั่งรับประทานพร้อมกับผู้ใหญ่เพื่อค่อยๆ ฝึกวินัย

 

3) วิธีการที่เหมาะเจาะลงตัว


ในช่วงแรก คุณแม่ควรเริ่มให้อาหารทีละน้อยๆ เพื่อให้ทารกฝึกการใช้ลิ้น ริมฝีปาก และการกลืน โดยเริ่มให้ทีละอย่าง และเว้นระยะ 1 – 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มอาหารชนิดใหม่


คุณแม่คอยกระตุ้นให้ลูกกินอาหาร แต่ไม่ควรบังคับหรือป้อนนานเกินไปนะคะ โดยแต่ละมื้อควรใช้เวลา15-20 นาที และไม่ควรนานเกิน 30 นาทีค่ะ


ถ้าลูกปฏิเสธอาหารบางอย่าง ให้คุณแม่ทดลองเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหาร โดยนำอาหารหลายชนิดมาผสมกันเพื่อให้ได้ความหยาบหรือละเอียด และรสชาติตามที่ลูกต้องการ ขณะที่ลูกกำลังกินอาหาร คุณพ่อคุณแม่ควรลดสิ่งล่อใจที่จะทำให้ลูกหันไปสนใจมากกว่าอาหารที่กำลังกินอยู่นะคะ ผู้ป้อนอาหารควรเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก ควรสบตาและพูดคุยกับลูกตลอดเวลาที่ป้อนอาหาร เพราะเป็นอีกวิธีที่กระตุ้นการเรียนรู้ การให้ความรัก และการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันค่ะ

 

อ้างอิง

1.คู่มืออาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็กเล็ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2552

2.เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ หัวข้อ อาหารวัยทารก ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช