10 วิธีเอาชนะลูกน้อย กินยาก ช่างเลือก

สาเหตุหลักของการที่ลูกน้อยไม่กินข้าวเริ่มต้นจาก “ความวิตกกังวลมากเกินไปของพ่อแม่ว่า ลูกน้อยอาจได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ”

คุณพ่อคุณแม่ควรเข้าใจว่า เด็กวัย 1-3 ขวบจะกินอาหารเพียง 1 ใน 4 ของผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะ

สาเหตุหลักของการที่ลูกน้อยไม่กินข้าวเริ่มต้นจาก “ความวิตกกังวลมากเกินไปของพ่อแม่ว่า ลูกน้อยอาจได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ” ซึ่งความวิตกกังวลนี้ เกิดจาก “ความไม่รู้ หรือ เข้าใจผิด” ซึ่งเป็นเหตุสำคัญที่นำมาสู่การแก้ไขแบบผิดๆ และส่งผลให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้นค่ะ

คุณพ่อคุณแม่ควรเข้าใจว่า เด็กวัย 1-3 ขวบจะกินอาหารเพียง 1 ใน 4 ของผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะ และเมื่อลูกน้อยอิ่มก็จะแสดงอาการไม่สนใจ และหันหน้าหนี หรือผลักจานอาหารออกทันทีค่ะ

คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรบังคับให้ลูกน้อยกินต่อ และไม่ควรคาดหวังว่าลูกน้อยจะกินอาหารเท่ากันทุกวัน แต่ควรหาวิธีที่จะทำให้ลูกน้อยกินอาหารให้ได้โภชนาการครบ 5 หมู่ ด้วย 10 วิธีเอาชนะลูกน้อยกินยาก ช่างเลือก ดังนี้ค่ะ

 1. จัดอาหารให้มีสีสันสดใสน่ากิน และให้ลูกมีโอกาสเลือกอาหาร เช่น ถามลูกว่าจะเลือกแกงจืดหรือผัดผัก จะเลือกกล้วยหรือส้ม และสังเกตชนิดและลักษณะอาหารที่ลูกชอบ
 2. ไม่ให้กินอาหารว่างก่อนมื้ออาหารหลัก หรือให้อาหารบ่อยจนลูกน้อยไม่เกิดความหิวจัด ควรเลือกอาหารว่างที่มีคุณค่า เช่น ผลไม้ และควรให้หลังอาหาร หากลูกน้อยกินข้าวได้เหมาะสม
 3. ถ้าอิ่มก็ไม่ควรคะยั้นคะยอให้ลูกกินอีก เพราะจะทำให้ลูกน้อยปฎิเสธอาหารชนิดนั้น
 4. จัดบรรยากาศในการกินอาหารให้เป็นเวลาที่มีความสุข โดยส่งเสริมให้ลูกได้กินอาหาร
 5. ส่งเสริมให้ลูกกินผัก โดยชี้ชวนให้สนุกและน่าสนใจ
 6. ควรจัดอาหารให้ตรงเวลา ถ้าลูกกำลังเล่นสนุกให้บอกลูกล่วงหน้าว่าถึงเวลาอาหาร ให้หยุดพักล้างมือเตรียมกินอาหาร โดยกำหนดระยะเวลามื้ออาหารประมาณ 30 - 45 นาที เมื่อถึงเวลาที่กำหนดก็ให้เก็บจานทันที แม้ว่าลูกน้อยจะยังกินไม่หมดหรือยังกินได้น้อยก็ตาม โดยไม่ต้องแสดงความวิตกกังวลหรือโกรธ แต่ให้งดของหวานขนมหรืออาหารว่างต่างๆ ทั้งหมดก่อนจะถึงมื้อถัดไป เพื่อให้ลูกเกิดความหิว ซึ่งจะกระตุ้นให้เจริญอาหาร
 7. ไม่ใช้มื้ออาหารเป็นรางวัลหลอกล่อลูกหรือใช้เป็นการลงโทษลูก
 8. ไม่ให้นมมากเกินไป เพราะเมื่อลูกอายุเกิน 1 ปีแล้ว ควรกินข้าวเป็นอาหารหลัก วันละ 3 มื้อ ส่วนนมจะเป็นอาหารเสริม และควรให้นมหลังอาหารเท่านั้น
 9. ควรจัดโต๊ะเก้าอี้ ภาชนะ ชาม ช้อน ให้เหมาะสมกับลูก เพื่อให้ลูกนั่งสบายและเป็นส่วนตัว ให้นั่งกินอาหารบนเก้าอี้จนเสร็จแล้วจึงจะให้ลง ไม่ควรเดินตามแล้วป้อนข้าวลูกนะคะ
 10. ต้องคอยเรียนรู้และสังเกตท่าทางและการแสดงออกของลูก ถ้าลูกแสดงออกว่าไม่หิว ให้เลื่อนเวลาอาหารของลูกน้อยออกไปครึ่ง ถึง 1 ชั่วโมง ถ้าลูกน้อยยังไม่ยอมกิน ก็ในมื้อถัดไปโดยห้ามให้นมหรือสิ่งอื่นทดแทน

คุณแม่ฉลาดรู้

สาเหตุที่ลูกไม่ชอบกินข้าว

 1. ไม่หิว
 2. ต่อต้านวิธีการที่พ่อแม่ใช้ในการบีบบังคับ หรือใช้เป็นการเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่
 3. พ่อแม่ฝึกไม่ถูกวิธี เช่น ไม่ให้ลูกน้อยช่วยตัวเอง หรือขาดแบบอย่างที่ดีในการกินข้าว เช่น พ่อแม่ลูกน้อยกินข้าวคนละเวลา หรือบรรยากาศขณะกินข้าวไม่ดี

ลูกน้อยกินอาหารขนมระหว่างมื้อจนไม่หิวเมื่อถึงเวลาอาหาร

อ้างอิง
 1. www.ns.mahidol.ac.th/พัฒนาการเด็ก โดย รศ.อรุณรัศมีบุนนาคภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ม.มหิดล
 2. www.manager.co.th โดย ผศ.นพ.ชาตรีวิฑูรชาติภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 3. www.babytrick.com/childhood-period/
 4. www.oknation.net/blog/print.php?id=878744 อ้างอิงจากโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนสถาบัน สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 5. www.todayhealth.org/family-health/.html อ้างอิงจาก:www.108health.com
 6. www.motherandcare.in.th/ อ้างอิงจาก: นิตยสารMother&Careฉบับเดือนกุมภาพันธ์2556 Vol.9 NO.098
 7. หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ โดย พญ.ศิริรัตน์อุฬารตินนท์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(รพ.เด็ก) กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
แชร์