กรุณากรอกข้อมูล
นมแม่และ
เป็นช่วงที่สมองของลูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ลูกควรจะได้รับนมแม่ให้นานที่สุด เพราะนมแม่มีสารอาหารหลัก คือไขมัน โปรตีนและแลคโตส1 ทั้งยังอุดมด้วยสารอาหารสำคัญๆ ที่ช่วยให้ร่างกายและสมองของลูกน้อยเจริญเติบโตได้ดี เช่น
กับการพัฒนากายและสมอง
ไขมันชนิดฟอสโฟไลปิด พบในน้ำนมแม่2
เป็นเวย์โปรตีนคุณภาพสูง พบมากในนมแม่ มีปริมาณมากถึง 28% ของโปรตีนทั้งหมด มีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาสมองและร่างกายของเด็ก3
ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยพัฒนาเรื่องการเรียนรู้และความจำของทารกให้ดีขึ้นอีกด้วย
เพื่อสร้างกระดูกและอวัยวะต่างๆ ของร่ายกายโดยเฉพาะสมองของลูกให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ