กรุณากรอกข้อมูล
ลูกสมองไว คุณแม่สร้างได้ มาร่วมค้นหาศักยภาพความถนัดของลูก ผ่านเช็คลิสต์พร้อมคำแนะนำเพื่อค้นหาและสนับสนุนศักยภาพลูกให้ถูกทางจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอัจฉริยภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพราะพ่อแม่มีบทบาทสำคัญที่จะ “ปลุกแววลูก ให้เปลี่ยนโลก”
เเบบทดสอบวัดเเวว
เคล็ดลับ Ignite ไม่ Ignore
เคล็ดลับ Ignite ไม่ Ignore